Gmina Lipowa – pokaz naszych możliwości

9 sierpnia 2017 roku po wcześniejszych ustaleniach z Wójtem Gminy Lipowa odbyła się darmowa próba przedstawiająca próbkę możliwości sprzętu, którym dysponujemy. Nasze prace odbyły się przy Szkole Podstawowej w Lipowej. Najpierw czyściliśmy fragment bruku przed wejściem, następnie odczyszczony został porośnięty mchem murek prowadzący do szkoły, poniżej efekty naszej pracy.